Gryficki Klub Rowerowy

O Nas

logo

 

 

 

W dniu 01 lipca 2009 r. w Gryficach odbyło się zabranie założycielskie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, na którym podjęto uchwały w sprawie utworzenia Klubu Rowerowego GRYFLAND oraz uchwalenia statutu.

W dniu 02.lipca 2009 r. Komitet Założycielski składa wniosek w Starostwie Powiatowym w Gryficach o dokonanie wpisu do ewidencji Klubu Rowerowego GRYFLAND.
W dniu 10 lipca 2009 r. Starosta Powiatu Gryfickiego wpisuje do ewidencji Klubów Sportowych Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatu w Gryficach Klub Rowerowy GRYFLAND.
W dniu 22 lipca 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu na którym wybrano Zarząd Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Również w tym dniu odbyło się zebranie  Zarządu Klubu oraz Członków Komisji Rewizyjnej na którym zgodnie z zapisami Statutu Klubu Zarząd i Komisja Rewizyjna wybrali spośród siebie władze Klubu.
Prezesem Klubu został wybrany Zadworny Marek.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Stalewski Dariusz.

Udostępnij na: