Gryficki Klub Rowerowy

Rewal Bike System 2017 KOMUNIKAT TECHNICZNY

Komunikat Techniczny

IV SUPERMARATON  REWAL BIKE SYSTEM
REWAL
ORGANIZATOR
K. R.  G  R  Y  F  L  A  N  D

Partnerzy
CIPR REWAL
Gmina Gryfice
KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Marek Zadworny – 508337395
Sędzia Główny – Piotr Kanar  – 603454707
Obsługa Czasowa – Time2Win Adam Siąkowski – 506368440

Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931

P R O G R A M    Z A W O D Ó W

Supermaraton Rewal Bike System odbędzie się w dniach 15 – 17 września 2017r.

 

Baza Zawodów Start i Meta  –Kompleks sportowy w Rewalu ul. Szkolna 1
PIĄTEK 15.09.
16.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników Supermaratonu Rewal Bike System i Drużynowej
Jazdy na Czas
19.00 – Odprawa Techniczna

SOBOTA 16.09.
07.00- 08.30  –Rejestracja uczestników Supermaratonu Rewal Bike System i Drużynowej
Jazdy na Czas
08.30 –Odprawa Techniczna oraz losowanie grup dla nowo zapisanych uczestników.
08.50 –Uroczyste Otwarcie Supermaratonu
09.00 – Starty na dystansie MEGA i MINI
16.00 – Zamknięcie tras zawodów na wszystkich dystansach

NIEDZIELA 17.09.
07.00 – 07.45 – Rejestracja uczestników Drużynowej Jazdy na Czas
Gryfice  Plac Zwycięstwa

08.00 – Starty uczestników Drużynowej Jazdy na Czas –  Gryfice Plac Zwycięstwa
11.00 – Zamknięcie trasy jazdy na czas
13.00 – Zakończenie Supermaratonu Rewal Bike System, Drużynowej Jazdy Na Czas  oraz
Cyklu Pucharu  Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2017r.
Kompleks sportowy w Rewalu ul. Szkolna 1

 

 

 

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa  dystans MINI    67 km  Rewal  – Karnice – Cerkwica – Przybiernówko –
Gryfice – Stuchowo – Świerzno PK i PŻ  – Karnice  – Rewal
Trasa  dystans  MEGA   134 km  Dystans MINI  X 2

WPISOWE I ZGŁOSZENIA

 

Wpłaty wpisowego  wszystkich, którzy chcą rywalizować w
SUPERMARATONIE  REWAL  BIKE  SYSTEM
Wpisowe wynosi 80zł
–  Wpłaty po 2 września wzrastają do 90zł
Osoby które ukończyły 70 lat – 50zł
Wpisowe w biurze zawodów 100zł
Wpłaty po 2 września nie gwarantują  pełnych  świadczeń  oraz udziału w  konkursach
 
(UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)

– Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
     HANDEL – USŁUGI  ZADWORNA URSZULA   GRYFICE
PKO.BP 50 10205558 11111415 42200046
z dopiskiem SUPERMARATON oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 – Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
– W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.

Zapisy  wszystkich, którzy chcą rywalizować w Supermaratonie  Rewal Bike System do
dnia 14.09.2017r.

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

–  młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej zgody na start  podpisanej w obecności  Organizatora przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych  oświadczenia  potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

                                                     GRUPY STARTOWE

Start 10 osobowych  grup następuje co 5 minut.
Grupy startowe zostaną wyłonione drogą losową.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.
Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 14 września  rano i dotyczy to osób , które opłaciły wpisowe do dnia 13 września / data wpływu na konto / . Pozostali uczestnicy którzy spóźnią się z wpłatą wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dolosowani do  już utworzonych grup w sposób jawny w obecności uczestników maratonu w dniu startu  o godzinie 08:30. Pozostali zawodnicy którzy nie brali udziału w losowaniu i  zapiszą się przed samym startem  mogą wystartować razem w jednej ostatniej nowoutworzonej grupie na danym dystansie , jednak nie będą brani pod  uwagę w końcowych wynikach Supermaratonu Rewal Bike System  a wynik nie będzie wpisany do rankingu Pucharu Polski.
                                                    SPECTRUM BIKE
Drużynowa Jazda Na Czas Amatorskich Zespołów Kolarskich
Drużynowa jazda na czas odbędzie się 17 września 2017 roku.
Trasa jazdy na czas  41 km
Gryfice – Stuchowo – Świerzno – Cerkwica – Przybiernówko – Gryfice
Zapisy drużyn, które chcą rywalizować w drużynowej jeździe na czas   do  dnia 14.09.2017r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są
  zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 • Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
 • Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.

KONTAKT

Marek Zadworny  tel. 508337395

Udostępnij na: