Gryficki Klub Rowerowy

KOMUNIKAT TECHNICZNY

 

Komunikat Techniczny
XIII SUPERMARATON ROWEROWY GRYFLAND NOWOGARD
im. Pawła Zugaja
ORGANIZATOR
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla
B I C Y K L   Jan Zugaj
K. R.  G  R  Y  F  L  A  N  D

PATRONAT   HONOROWY
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

 
KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor – Jan Zugaj – 509508199
Koordynator –  Marek Zadworny – 508337395
Szef organizacji startu i mety – Karolina Zielińska – 883579331
Sędzia Główny – Magdalena Krasińska – 667992167
Obsługa Czasowa – Time2Win Adam Siąkowski – 506368440

 

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W

XIII Supermaraton Rowerowy  GRYFLAND  Nowogard
im.Pawła Zugaja

Supermaraton Gryfland odbędzie się w dniach 28 – 30 kwiecień 2017r.

 

Baza Zawodów – Szkoła Podstawowa nr. 1 Plac Szarych Szeregów
PIĄTEK 28.04.
14.00 – 20.00 – Rejestracja uczestników
19.00 – Odprawa Techniczna
SOBOTA 29.04.
06.00- 08.30  –Rejestracja uczestników
08.30 –Odprawa Techniczna
08.50 –Uroczyste Otwarcie Supermaratonu GRYFLAND
09.00 – Starty na dystansie GIGA , MEGA i RODZINNY
20.00 – Zamknięcie tras zawodów na wszystkich dystansach
NIEDZIELA 30.04.
07.00 – 07.45 – Rejestracja uczestników jazda na czas

09.00 – Starty uczestników jazdy na czas
14.00 – Zakończenie Supermaratonu GRYFLAND im. Pawła Zugaja oraz Mistrzostw Polski
Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas
Quiz z nagrodami.

 

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa  dystans RODZINNY 38 km  Nowogard – Karsk – Grabin – Sikorki –  Glicko – Miętno-
Dąbrowa Nowogardzka – Karsk  –  Nowogard
Trasa  dystans MEGA  111 km  Nowogard- Golczewo – Kamień Pomorski – Świerzno –
Gryfice – Ościęcin –  Unibórz – Nowogard

Trasa  dystans  GIGA   222 km  Dystans MEGA  X 2
WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zapisy wszystkich, którzy chcą rywalizować w Supermaratonie  Gryfland  Nowogard  do
dnia 28.04.2017r.
– Wpisowe do dnia 26.04.2017r. wynosi 80zł –  po tym terminie wpisowe wzrasta  do 100zł
(UWAGA! decyduje data wpływu na konto)
– Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Bicykl Jan Zugaj Nowogard
64 1020 4812 0000 0702 0161 1201
z dopiskiem GRYFLAND oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!

Mistrzostwa Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej Na Czas

Mistrzostwa Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas
odbędą się 30 kwietnia / niedziela /
Trasa jazdy na czas  38 km
Nowogard – Karsk – Błotno- 19km RONDO nawrót – Błotno – Karsk  – Nowogard

Wszyscy uczestnicy rywalizują w swoich kategoriach wiekowych rowerów szosowych i rowerów innych, również w Mistrzostwach Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas, jednak warunkiem klasyfikacji w Mistrzostwach Polski  jest ukończenie jednego z dystansów Supermaratonu Gryflad .
Klasyfikacja rowerów innych:
Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
Poza tym nie ma innych ograniczeń sprzętowych
Zapisy wszystkich, którzy chcą rywalizować w Mistrzostwach Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas  do  dnia 28.04.2017r.
– Wpisowe do dnia 26.04.2017r. wynosi 60zł –  po tym terminie wpisowe wzrasta  do 100zł
(UWAGA! decyduje data wpływu na konto)
– Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Bicykl Jan Zugaj Nowogard
64 1020 4812 0000 0702 0161 1201
z dopiskiem NA CZAS  oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
– Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.

– W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.

.                                                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są
  zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 • Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
 • Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu Pucharu Polski  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.

 

KONTAKT

Marek Zadworny
tel. 508 337 395    lub gryfland@onet.pl

                                                                                                                      

                                                                                                               

 

Udostępnij na: